Правила и политика на форума

Правилата на форума за психологическа подкрепа и взаимопомощ се подчиняват на общите принципи за подкрепа и взаимопомощ в групите. 

  1. Чрез форума имате възможност да си запишете индивидуален час за психологична консултация с психолог – терапевт от екипа на Асоциация ИМАГО.
  2. Темите във форума се задават от модератора на форума – психолог или участник. 
  3. Доброволност на участие и споделяне на лични истории.
  4. Активно участие и коментари на важните теми, поставени от участниците във форума.
  5. Не е желателно да се оставят теми без коментари.
  6. Недопустимо е да се използват и пишат обидни текстове и коментари във форума, засягащи личното достойнство, свобода и авторитет на участниците.
  7. Недопустимо е да се използват и пишат обидни текстове и коментари във форума, касаещи насилие.
  8. Недопустимо е да се използват и пишат обидни текстове и коментари във форума, свързани със сексуални намеци.
  9. Включване във форума поне три пъти седмично.